Support
น้ำมันมะพร้าวไทย
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ORGANIC FARM

วันที่: 06-08-2016

EXPERIMENTAL ORGANIC FARM IN THAIPURE

บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด มีแนวคิดในการจัดการแบบออร์แกนิค ครบทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการเพาะปลูก การผลิต ตลอดจนการขนส่ง

บริษัทฯ มีหลักในการดำเนินการทางออร์แกนิค ดังนี้

  1. ต้องไม่มีสารตกค้างในทุกกระบวนการผลิตและแปรรูป (Residue Free)
  2. ดำเนินธุรกิจและทำงานทุกขั้นตอนด้วยความเป็นธรรมและมีคุณธรรม (ETHICS)
  3. ต้องรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น (Traditional)
  4. สามารถบ่งบอกต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ (Geographic Indication – GI)

ประเทศไทยได้รับการยอมรับด้านเกษตรกรรมของโลก และมะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทยมีคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกมะพร้าว ได้แก่ ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ฯลฯ, ภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฯลฯ และภาคตะวันตกได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฯลฯ

บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด ได้เลือกพื้นที่ในการดำเนินการทั้งการเพาะปลูก และผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพื้นที่จำนวน 2,475 ไร่ ซึ่งมีจุดแข็งในด้านความเหมาะสมในการเพาะปลูก, การผลิต และการขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางเรือ ( ซึ่งรัฐบาลมีโครงการทำท่าเรือเฟอร์รี่ )


THAI PURE COCONUT COMPANY LIMITED
น้ำมันมะพร้าวโดยกรรมวิธีสกัดเย็น
จากกะทิสดเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100 %


Contact Us

36/3-4 ม.2 ต.โรงเข้
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร : 085-223-3625, 034-700051 ต่อ 111